ჩვენ გთავაზობთ დამლაგებლების ფართო არჩევანს: დამლაგებელი ოფისის, დამლაგებელი კაფის, დამლაგებელი კორპუსის და ა.შ

დამლაგებლის ფუნქციებია:

• სახლის დალაგება და დასუფთავება
• საჭიროების შემთხვევაში გენერალური დალაგება
• სახლში წესრიგისა და სისუფთავის შენარჩუნებაზე ზრუნვა
• შინაურ ცხოველების სისუფთავეზე ზრუნვა (საჭიროების შემთხვევაში)
• სხვადასხვა დამხმარე სამუშაოების შესრულება